Skip to main content

Our announced prefixes 📣

We currently announce 28 IPv4 prefixes and 6 IPv6 prefixes througt AS62000 🔢

IPv4 prefixes list

 • 45.147.96.0/23
 • 45.147.98.0/24
 • 45.147.99.0/24
 • 45.155.168.0/22
 • 89.234.180.0/24
 • 89.234.181.0/24
 • 89.234.182.0/24
 • 89.234.183.0/24
 • 149.91.80.0/24
 • 149.91.81.0/24
 • 149.91.82.0/24
 • 149.91.83.0/24
 • 149.91.88.0/24
 • 149.91.89.0/24
 • 149.91.90.0/24
 • 149.91.91.0/24
 • 154.49.211.0/24
 • 154.49.212.0/23
 • 185.157.244.0/24
 • 185.157.245.0/24
 • 185.216.24.0/24
 • 185.216.25.0/24
 • 185.216.26.0/24
 • 185.216.27.0/24
 • 193.168.144.0/24
 • 193.168.145.0/24
 • 193.168.146.0/24
 • 193.168.147.0/24

IPv6 prefixes list

 • 2a07:abc0::/29
 • 2a09:6382::/32
 • 2a09:6383::/32
 • 2a09:6384::/32
 • 2a09:6385::/32
 • 2a0b:b140::/29